HSO Borås byter namn till Funktionsrätt Borås .
Du skickas nu till nya webbplatsen http://funtktionsrattboras.se