Anmälan till aktiviteter och utbildningar i HSO VGs regi

Anmälan till aktiviteter

Här kan du anmäla dig till aktiviteter och utbildningar i HSO i Borås regi.
Namn  
Aktivitet
Postadress
Postnummer
Ort
Mobiltelefon
E-post
Meddelande om specialkost, hörslinga eller annat.