Våra Öppettider

 

Medlemsföreningar

 

Aktuellt

         

Kansliet är bemannat följande veckodagar och tider.

Måndag - fredag: 08.30-12.30
Övrig tid telefonsvarare eller mail

info@hsoboras.se

ordforande@hsoboras.se


Vid brådskande ärenden kontakta ordförande Tage Carlsson 0703-295671 eller via mail tage.carlsson@gmail.com

 

 

HSO är ett samarbetsorgan för ett flertal handikappföreningar.

Vår uppgift är att verka för att gemensamma och övergripande frågor tas tillvara i kommunen.  

HSO Borås

HSO i Borås, som bildades 1982, är ett samarbetsorgan för de lokala handikapp-föreningarna och skall verka för samarbete inom handikapprörelsen så att alla med funktionsnedsättning skall uppnå full delaktighet och jämlikhet.